Hội nghị sơ kết học kỳ năm học 2021 - 2022

 21/1/2022

Sáng ngày 21/1/2022 Trường tiểu học Lê Kim Lăng tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022. Về dự Hội nghị có đ/c Phạm Thị Minh Hiếu - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.



Trong buổi Hội nghị đ/c Lê Thị Thùy Giang, Phó hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá công tác dạy và học trong học kỳ 1 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong học kỳ 2. 



Cũng trong buổi Hội nghị đ/c Phạm Thị Minh Hiếu, Hiệu trưởng nhà trường đã giải trình những ý kiến của CBGVNV và đánh giá công tác thu chí của tài chính cho toàn thể CBGVNV.


Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục