Giáo án lớp 1 tuần 1

 18/4/2019

 

Môn :       Toán  (Tiết 5)

                                 Đề bài :       LuyÖn tËp

 

I. Mục tiêu

- Khắc sâu, củng cố cho học sinh biểu tượng về hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

II. Chuẩn bị:

- 1 số hình vuông, hình tam giác, hình tròn bằng que tính. Một số đồ vật có mặt là hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

III. Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động  giáo viên

Hoạt động  học sinh

I. Bài cũ:5P Hình tam giác.

 

 

- Giáo viên đính lên bảng các hình gồm hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

II. Bài mới:30P  Vào bài.

Bài 1 Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu

 

 

 

- Giáo viên nhận xét.

 

Bài 2 Thực hành ghép hình.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh, giáo viên ghép mẫu.

 

- Học sinh chọn trong hộp đồ dùng toán: Hình tam giác và đưa lên đọc: Đây là hình tam giác.

- HS chỉ và gọi tên các hình đã học

 

 

- Học sinh dùng bút chì màu khác nhau để tô màu vào các hình:

- Các hình vuông: tô cùng màu

- Các hình tròn: tô cùng màu

- Các hình tam giác: tô cùng màu.

- Học sinh nhận xét.

 


Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Thông tin giáo dục