Kết nạp đảng viên mới năm 2023  (7/12/2023)

Ngày Hội Xuân năm 2024
 28/1/2024

Sáng ngày 27/1/2024 trường tiểu học Lê Kim Lăng tổ chức " Ngày Hội Xuân năm 2024"


   Ngày hội Văn hóa đọc năm 2024  (15/1/2024)
   Đọc và làm theo báo Đội  (15/1/2024)
Không có tin nào

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
 28/4/2023

Công đoàn Trường tiểu học Lê Kim Lăng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028


Không có tin nào

Chào mừng kỉ niệm 79 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023)
 22/12/2023

chào mừng kỉ niệm 79 năm ngày thành lậ Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023)


   Chuẩn bị tham gia hội thi ATGT  (7/12/2023)
   Tết trồng cây  (31/1/2023)

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục