Các biện pháp phòng chống dịch Covid -19
Hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi được trở lại trường học tập ... xem thêm

 Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính
Quyết định của Bộ y tế về Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính... xem thêm

 Các bài tập thể dục dành cho học sinh nâng cao sức khỏe trong mùa dịch
Thực hiện theo công văn số 3323_BGD_T-GDTC của Bộ Giáo dục về tuyên truyền các bài tập thể dục danh cho học sinh luyện tập nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch Covid 19... xem thêm

 Lịch báo giảng tuần 1 năm học 2020-2021
Lịch báo giảng tuần 1 từ khối 1 đến khối 5 ... xem thêm

  12

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục