Bài tập trực tuyến

 20/2/2020

Trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Viêm phổi cấp Corona, để đảm bảo học sinh được ôn tập đầy đủ thì ngoài việc làm bài tập do giáo viên ra đề học sinh có thể làm bài tập trên một số Website học trực tuyến như sau:Tài khoản đăng nhập để học trực tuyến

Tên đăng nhập: hoctructuyen_thlkl

Mật khẩu: lekimlang

  1. Khối 1
  2. Khối 2
  3. Khối 3
  4. Khối 4
  5. Khối 5

 

 

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục