DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021

 4/9/2020

Lớp: 1.1 - TSHS: 30/12 - GVCN: Trần Thị Thu Sương - SĐT: 0935883071 

Lớp: 1.2 - TSHS: 32/14 - GVCN: Huỳnh Thị Tính - SĐT: 0905998776

Lớp: 1.3 - TSHS: 31/14 - GVCN: Trần Thị Bích Thủy - SĐT: 0913672057

Lớp: 1.4 - TSHS: 31/13 - GVCN: Nguyễn Thị Hồng Thúy - SĐT: 0704551701

Lớp: 1.5 TSHS:  32/14 - GVCN: Nguyễn Thị Quỳnh Hỷ - SĐT: 0917961888

Lớp: 2.1 -TSHS: 19/7 - GVCN: Huỳnh Phạm Trà Lý - SĐT: 0935666591

Lớp: 2.2 -TSHS: 29/14 - GVCN: Nguyễn Thị Mỹ Dung - SĐT: 0708349681

Lớp: 2.3 -TSHS:26/16 - GVCN: Phạm Thị Hương - SĐT: 0934794796

Lớp: 2.4 - TSHS: 33/19 - GVCN: Lê Thị Kim Nguyệt - SĐT: 0905906180

Lớp: 2.5 - TSHS: 29/14 - GVCN: Nguyễn Thị Cúc - SĐT: 0704409649

Lớp: 3.1 - TSHS: 33/17 - GVCN: Nguyễn Thị Hồng - SĐT: 0787767727

Lớp: 3.2 - TSHS: 33/15 - GVCN: Ông Thị Hồng- SĐT: 0704551701

Lớp: 3/3 - TSHS: 33/14 - GVCN: Đặng Thị Mai - SĐT: 0905756691

Lớp: 3.4 -TSHS: 34/16 - GVCN: Trần Thị Hạ - SĐT: 0794244565

Lớp: 3/5- TSHS: 33/19 - GVCN: Lương Thị Hồng Thắm - SĐT: 0934926452

LỚP 3.6- TSHS: 33 - GVCN: Lê Thị Ngọc Lan - SĐT: 0935734934

Lớp: 4/1 - TSHS: 27//12 - GVCN: Ngô Thị Xí - SĐT: 0903554939

Lớp: 4.2- TSHS: 28/10 - GVCN: Trần Thị Thu Thủy - SĐT: 0358087567

Lớp: 4.3 - TSHS: 30/16 - GVCN: Phùng Thị Tú Trinh - SĐT:  0935026449

Lớp:4.4 - TSHS: 28/10 - GVCN: Huỳnh Thị Khánh Duyên - SĐT: 0905441085

Lớp: 4.5 : TSHS27/14 - GVCN: Trương Văn Giác - SĐT: 0935606094

Lớp: 5.1 TSHS: 21/11 - GVCN: Trần Thị Hạnh - SĐT: 0905537078

Lớp: 5.2 - TSHS: 29/14 - GVCN: Nguyễn Thị Diệp - SĐT: 0986673774

Lớp 5.3 - TSHS 30/14 - GVCN : Tán Thị Thanh Vân - SDT : 07905251303

Lớp 5.4 - TSHS 30/15 - GVCN: Đinh Thị Kim Liên - SĐT : 0778519688Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục