Thư Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học 2021 - 2022

 4/9/2021

 Nhân dịp khai giảng chào mừng năm học mới, trường Tiểu học Lê Kim Lăng gửi đến toàn thể Hội đồng sư phạm của trường, toàn thể quý phụ huynh và học sinh toàn trường thư của Chủ tịch nước . Kính mời quý phụ huynh cùng cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường nhấn vào đường link dưới đây để được xem thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học 2021 - 2022.https://drive.google.com/file/d/1LGuh-PYdK6--f2yUWvBXucDkrAaMOuQe/view?usp=sharing

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục