Danh mục sách giáo khoa lớp một năm học 2020 - 2021

 9/6/2020

UBND HUYỆN HÒA VANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ KIM LĂNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   /KH-LKL

Hòa Châu, ngày    tháng 5 năm 2020


 

 DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng tại trường Tiểu học Lê Kim Lăng  năm học 2020-2021

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số   /QĐ-THLKL ngày 05 tháng 5 năm 2020 của trường Tiểu học Lê Kim Lăng)

 


         

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Ghi chú

1

Tiếng Việt 1

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.

NXB ĐHSP    TP HCM

Bộ sách Cánh diều

2

Toán 1

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh.

NXB Giáo dục Việt Nam

Bộ sách Kết nối  tri thức với cuộc sống

3

Đạo đức 1

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.

NXB Giáo dục Việt Nam

Bộ sách Kết nối  tri thức với cuộc sống

4

Tự nhiên và Xã hội 1

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh.

NXB Giáo dục Việt Nam

Bộ sách Kết nối  tri thức với cuộc sống

5

Âm nhạc 1

Đặng Châu Anh, Lê Anh Tuấn (đồng Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Phùng Ngọc Hà, Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú.

NXB Giáo dục Việt Nam

Bộ sách Vì sự Bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

6

Mĩ thuật 1

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.

NXB Giáo dục Việt Nam

Bộ sách Vì sự Bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

7

Hoạt động trải nghiệm 1

Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên) Nguyễn Thanh Bình  (Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu

NXB Giáo dục Việt Nam

Bộ sách Kết nối  tri thức với cuộc sống

8

Giáo dục Thể chất 1

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên) Lê Anh Thơ (Chủ biên) Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương

NXB Giáo dục Việt Nam

Bộ sách Kết nối  tri thức với cuộc sống

9

Tiếng Anh 1

(Macmillan Next Move)

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Cường.

NXB ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Macmillan Next Move

 

 

 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục