Giáo án lớp 1 tuần 2
Môn : Toán (Tiết 5) Đề bài : Luyện tập I. Mục tiêu - Khắc sâu, củng cố cho học sinh biểu tượng về hình vuông, hình tròn, hình tam giác. II. Chuẩn bị: - 1 số hình vuông, hình tam giác, hình tròn bằng que tính. Một số đồ vật có mặt là hình vuông, hình tròn, hình tam giác.... xem thêm

 Giáo án lớp 1 tuần 1
Môn : Toán (Tiết 1) Đề bài : Tiết học đầu tiên I. Mục tiêu: Sau bài học, hs : - Nhận biết các việc cần làm trong các tiết học toán. - Biết được yêu cầu cần đạt trong học tập toán lớp 1.... xem thêm

 Giáo án lớp 1 tuần 2
Môn : Toán (Tiết 5) Đề bài : Luyện tập I. Mục tiêu - Khắc sâu, củng cố cho học sinh biểu tượng về hình vuông, hình tròn, hình tam giác. II. Chuẩn bị: - 1 số hình vuông, hình tam giác, hình tròn bằng que tính. Một số đồ vật có mặt là hình vuông, hình tròn, hình tam giác.... xem thêm

 Giáo án lớp 1 tuần 1
Môn : Toán (Tiết 1) Đề bài : Tiết học đầu tiên I. Mục tiêu: Sau bài học, hs : - Nhận biết các việc cần làm trong các tiết học toán. - Biết được yêu cầu cần đạt trong học tập toán lớp 1.... xem thêm

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Thông tin giáo dục