Hoạt động trải nghiệm "Vườn ươm nghệ thuật"

 9/6/2022
              Sáng ngày 9/6/2022 Trường tiểu học Lê Kim Lăng đã tổ chức cho học sinh toàn trường tham gia một hoạt động trải nghiệm rất có ý nghĩa đó là hoạt động mang tên “Vườn ươm nghệ thuật”. Trong hoạt động học sinh được tham gia xem triển lãm và bình chọn những tác phẩm nghệ thuật do chính tay các em tạo ra bằng những vật liệu đã bị bỏ đi. Hoạt động diễn ra trong bầu không khí vui tươi phấn khởi, các em học sinh tham gia sôi nổi, hào hứng. Dưới đây là hình ảnh trong buổi hoạt động trải nghiệm tại trường.Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục