Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

 9/10/2021

     Căn cứ Kế hoạch số 639/KH-PGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

    - Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh và cha mẹ học sinh vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, phụ huynh học sinh giúp nâng cao nhận thức của đội ngũ, phụ huynh học sinh về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, viên chức, người lao động trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

- Nhà trường đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, như facebook, zalo, trang website,… về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời trong bối cảnh giãn cách xã hội. Treo băng rôn với khẩu hiệu Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19” để mọi người đều biết.

       Trường Tiểu học Lê Kim Lăng đã xây dựng clip giới thiệu cho HS về tác phẩm Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán (đọc sách online cho HS). 

http://https://youtu.be/RkcmihjwDos




Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục