Video giới thiệu về tổng quan của Trường Tiểu học Lê Kim Lăng nhân dịp khai giảng chào mừng năm học mới 2021 - 2022

 4/9/2021

Nhân dịp khai giảng chào mừng năm học mới, trường Tiểu học Lê Kim Lăng gửi đến toàn thể Hội đồng sư phạm của trường, toàn thể quý phụ huynh và học sinh toàn trường Video giới thiệu tổng quan về trường Tiểu học Lê Kim Lăng nhân dịp khai giảng chào mừng năm học mới 2021 - 2022. Kính mời quý thầy cô cùng toàn thể quý phụ huynh và học sinh nhấn vào đường link bên dưới để xem.


https://youtu.be/pBomKuDtMCU

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục