Hội nghị Công chức - Viên chức năm học 2021 - 2022

 31/10/2021

       Sáng ngày 30/10/2021 Trường Tiểu học Lê Kim Lăng tổ chức Hội nghị công chức – viên chức năm học 2021 – 2022 trong toàn thể cán bộ công nhân viên nhà trường.


        Nhằm đánh giá hoạt động của trường trong năm học 2020 - 2021 tại Hội nghi đ/c Phạm Thị Minh Hiếu – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông qua bản báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Đồng thời giải trình những ý kiến, kiến nghị của cán bộ giáo viên, nhân viên.
       Cũng trong Hội nghị bà Ngô Thi Thu Hương – Trưởng ban thanh tra nhân dân trường học đã thông qua bản báo cáo kết quả làm việc của Ban thanh tra nhân dân trong năm học qua, đồng thời cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân trường học trong năm học mới 2021- 2022. Bên cạnh đó nhà trường tuyên dương khen thưởng những cá nhân đạt thanh tích xuất sắc trong năm học qua. Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị.Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục