Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022

 16/6/2022
       Chiều ngày 16/6/2022 Trường tiểu học Lê Kim Lăng tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 -2022. Tại buổi Hội nghị được nghe cô Lê Thị Thùy Giang – Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường thông qua bản báo cáo tổng kết hoạt động của trường trong năm học qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học đến. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi Hội nghị tổng kết.

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục