Hội thi "Em vẽ ước mơ của em"

 7/10/2023

    Thực hiện nội dung Công văn Liên ngành số 51/ CV - LN giữa sở GD-ĐT Thành phố Đà Nẵng và Báo Thiếu nn Tin phong và Nhi đồng.

    Công văn số 3181 ngày 1 tháng 9 năm 2016 của sở GDT Tnh phố Đà Nẵng

   Thực hiện Kế hoạch phối hợp s377-KHPH/HĐĐ-TNTP&NĐ giữa báo TNTP&NĐ với Hội đồng đội TP Đà Nẵng ngày 24/10/2022.

    Nhằm tổ chức các hoạt động lý thú, bổ ích cho học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, năm hoc  2023-2024 Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tiếp tục tổ chức Hội thi "Em vẽ ước mơ của em" lần thứ 15. Trường tiểu học Lê Kim Lăng vinh hạnh được chọn tổ chức Hội thi “Em vẽ ước mơ của em” cho học sinh toàn trường vào sáng  ngày 7/10/2023

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục