Tuyên truyền Phòng chống ma túy trong học đường

 7/11/2023

       Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật giữ một  vị trí quan trọng trong công tác giáo dục. Vì vậy giáo dục học sinh ý thức làm chủ hành vi của mình không vi phạm pháp luật. Qua đó, giúp các em học sinh hiểu rỏ hơn những quy định của pháp luật về ma túy, hành vi  phạm tội, tính nghiêm minh của pháp luật… Đây là hoạt động hết sức bổ ích đối với học sinh khi hiện nay ma túy đã xâm nhập vào trường học, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Ngày 6/11/2023 Trường tiểu học Lê Kim Lăng đã tổ chức tuyên truyên “Phòng chống ma túy” cho toàn thể học sinh nhà trường.


Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục