Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024

 7/10/2023

     Chiều ngày 07/10/2023, tại Hội trường trường TH Lê kim Lăng, Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở cùng toàn thể viên chức, người lao động của trường đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2023-2024, nhằm báo cáo kết quả đạt được của năm học 2022-2023, phương hướng và nhiệm vụ năm học 2023-2024.


     Tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Ngô Thị Lý – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường TH Lê Kim Lăng. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí: bà Ngô Thị Lý – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường TH Lê Kim Lăng, bà  Lê Thị Thùy Giang – Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng, bà Đinh Thị Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn trường  và thư ký gồm 02 đồng chí: bà Nguyễn Thị Diệp và bà Trần Thị Minh Hải.


     Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023-2024 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo thành tích năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2022-2023, chương trình hoạt động năm học 2023-2024; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm học 2022-2023, báo cáo các tham luận chuyên môn năm học 2023-2024.
Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024.


 Phát biểu bế mạc Hội nghị, bà Ngô Thị Lý - Hiệu trưởng đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm học 2023-2024.

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục