Tập huấn công tác chủ nhiệm lớp và TT 27

 7/10/2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024 đối với giáo dục tiểu học, ngày 7/10/2023 tất cả cán bộ, giáo viên của trường Tiểu học Lê Kim Lăng tham gia tập huấn công tác chủ nhiệm lớp và đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Hình thức trực tiếp và trực tuyến

-Trực tiếp: Lãnh đạo Sở GDĐT, phòng Giáo dục Tiểu học; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiểu học của phòng GDĐT các quận, huyện. Mỗi quận huyện cử thêm 5 đại biểu gồm 01 Hiệu trưởng, 02 phó hiệu trưởng, 02 tổ trưởng chuyên môn và 01 giáo viên lớp 1 năm học 2023-2024.

- Trực tuyến: 100% cán bộ quản lí, giáo viên của trường tiểu học tham dự.

 

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục