Tổng kết năm học 2022-2023

 26/5/2023

        Sáng ngày 25/5/2023 Trường tiểu học Lê Kim Lăng tổ chức Tổng kết năm học 2022-2023. Buổi tổng kết năm học lần này được tổ chức dưới hình thức các tổ tự báo cáo những việc mình đã làm được, chưa làm được và phương hướng cho năm học tiếp đến. Thông qua đó tất cả các CBGVNV được nghe, được báo cáo, nhận xét về những việc làm được và chưa làm được của nhà trường trong năm học qua. Đồng thời trong buổi tổng kết bà Ngô Thị Lý – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông qua bản báo cáo tài chính từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2023 cho toàn thể CBGVNV. Buổi Tổng kết diễn ra thật sôi nổi và vui vẻ.


Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục