Chuyên đề "Tìm hiểu về truyện cổ tích Việt Nam"

 21/2/2023
       Nhằm đẩy mạnh phong trào "Mỗi tuần một cuốn sách làm bạn", tăng cường rèn luyện kỹ năng đọc sách, xây dựng ý thức văn hóa đọc, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ qua các câu chuyện cổ tích dân gian cho Thiếu nhi. Sáng ngày 20/2/2023 Liên đội phối hợp với thư viện và Chi đoàn trường tiểu học Lê Kim Lăng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tìm hiểu về truyện cổ tích Việt Nam" cho các bạn học sinh toàn trường.
Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục