Tham quan học tập trải nghiệm

 3/3/2023

        Hưởng ứng kỷ niệm 60 năm phong trào làm việc tốt, sáng ngày 2/3/2323 Trường tiểu học Lê Kim Lăng đã tổ chức cho các bạn học sinh toàn trường tham gia trải nghiệm về với bia tưởng niệm Chiến tích Gò Hà, được nghe ông Tùng – nhân chứng sống kể về chiến tích của các anh hùng tại Gò Hà. Đặc biệt tại đây đã có 75 bạn học sinh được vinh dự kết nạp đội viên mới. Sau đó các bạn trực tiếp được trải nghiệm làm nghề gốm tại Làng gốm Thanh Hà ở Hội An và hoạt động truyền cảm hứng đầy ý nghĩa về lòng biết ơn tại sân trường cùng với các bậc phụ huynh học sinh.


Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục