Ngày hội mổ heo đất

 11/1/2023
          Sau hơn 3 tháng triển khai phong trào nuôi heo đất giúp bạn vượt khó. Sáng ngày 9/1/2023 Liên đội Trường tiểu học Lê Kim Lăng đã tổ chức "Ngày hội mổ heo đất" trong tinh thần phấn khởi của các bạn học sinh trong toàn Liên đội. Kết quả thu được từ những chú heo đất xinh xắn của các lớp được 19.086.000. Đây sẽ là những phần quà thật ý nghĩa trong chương trình giáo dục "Vong tay bàn tay bè bạn" của Liên đội.


Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục