Hội khỏe Phù Đổng cấp trường

 10/10/2023

       Trong thư cho học sinh ngày 17/9/1946 Bác Hồ căn dặn “Phải siêng tập thể thao cho mình mẩy được nở nang”, “Cái quý nhất của con người là sức khỏe. Các em chịu khó tập thể dục là giữ cái quý báu nhất của con người”. Còn trong thư của Hội nghị cán bộ Thể dục thể thao toàn miền Bắc tháng 3/1960 Bác nhấn mạnh “Muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt  thì cần có sức khỏe. Muốn giữ sức khỏe thì nên thường xuyên tập thể dục, thể thao. Vì vậy, chúng ta nên phát triển phong trào thể dục thể thao cho rộng khắp” Trích thư của Bác Hồ.

       Tháng 10/2023 Chi đoàn và Liên đội trường Tiểu học Lê Kim Lăng phối hợp tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường nhằm nâng cao sức khỏe cho các em với nhiều nội dung thi đấu. Hi vọng các em luôn khỏe mạnh để xây dựng Trường Tiểu học Lê Kim Lăng ngày càng vững mạnh .


Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục