Sinh hoạt 20/10

 21/10/2019

        Sáng ngày 19/10/2019 Công đoàn Trường Tiểu học Lê Kim Lăng đã tổ chức buổi sinh hoạt chào mừng kỹ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2019 cho toàn thể CBGVNV của nhà trường. Buổi sinh hoạt diễn ra trong bầu không khí vui tươi bằng những trò chơi thú vị giúp cho tất cả CBGVNV thích thú và vui vẻ. Dưới đây là hình ảnh trong buổi sinh hoạt.

 Bài mới hơn
   Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục