Hội nghị tổng kết Công đoàn năm học 2018 - 2019

 23/5/2019

           Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2019 Công đoàn Trường Tiểu học Lê Kim Lăng tổ chức Hội nghị tổng kết Công đoàn năm học 2018 - 2019. Về dự Hội nghị có đ/c Phạm Thị Minh Hiếu Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đoàn viên Công đoàn Trường tiểu học Lê Kim Lăng.


          Tại Hội nghị đ/c Nguyễn Diễm Phượng -Chủ tịch Công đoàn thông qua bản báo cáo tổng kết Công đoàn năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 nhằm đánh giá những thành tích công đoàn trường đã đạt được trong năm học 2018 - 2019 trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:


    + Công tác bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ, viên chức nhà giáo và người lao động trong toàn trường.

    + Công tác phối hợp với chính quyền đồng cấp để quản lý nhà trường.

    + Công tác đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng tập thể đoàn kết ....

        Cũng trong Hội nghị đ/c Đinh Thị Kim Liên -thay măt Ủy viên Ban kiểm tra Công đoàn thông qua biên bản kiểm tra Công đoàn trường năm học 2018-2019. Đồng thời các đoàn viên công đoàn được nghe  đ/c Nguyễn Diễm Phượng - Chủ tịch Công đoàn giải trình ý kiến của các đoàn viên.         

         Có được những thành tích đáng kể trong năm học 2018-2019 là sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt là sự chỉ đạo của đ/c Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường Phạm Thị Minh Hiếu.

 


 Bài mới hơn
   Hội nghị Công đoàn năm học 2019 – 2020
   Sinh hoạt 20/10

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục