Ngày hội chăm sóc mắt học đường

 20/5/2024

      Nhằm tăng cường bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh; phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Ngày 5/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1958/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án Chăm sóc mắt học đường mở rộng giai đoạn 2021-2024 tại thành phố Đà Nẵng do Quỹ Fred Hollows tài trợ.

      Hôm nay, ngày 20/5/2024 trường Tiểu học Lê Kim Lăng tổ chức Ngày hội chăm sóc mắt học đường nhằm hướng đến hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em 2024. Về dự Ngày hội có Ông Nguyễn Ngọc Dần, sỹ quan biệt phái Sở Giáo dục và đào tạo, Thư ký QLDA chăm sóc mắt học đường mở rộng TPĐN, bà Lê Thị Hiền Vân- chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Hòa Vang, bà Ngô Thị Lý – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, bà Lê Thị Thùy Giang – Phó Bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể học sinh và CBGVNV nhà trường.      Nhằm tăng cường bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh; phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Ngày 5/6/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1958/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án Chăm sóc mắt học đường mở rộng giai đoạn 2021-2024 tại thành phố Đà Nẵng do Quỹ Fred Hollows tài trợ.

      Hôm nay, ngày 20/5/2024 trường Tiểu học Lê Kim Lăng tổ chức Ngày hội chăm sóc mắt học đường nhằm hướng đến hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em 2024. Về dự Ngày hội có Ông Nguyễn Ngọc Dần, sỹ quan biệt phái Sở Giáo dục và đào tạo, Thư ký QLDA chăm sóc mắt học đường mở rộng TPĐN, bà Lê Thị Hiền Vân- chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Hòa Vang, bà Ngô Thị Lý – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, bà Lê Thị Thùy Giang – Phó Bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể học sinh và CBGVNV nhà trường.

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục