Giao lưu Ngày hội học sinh tiểu học cấp thành phố

 8/4/2024

      Ngày 6/4/2024 học sinh khối 4 Trường Tiểu học Lê Kim Lăng tham dự Ngày hội học sinh tiểu học cấp thành phố do Sở giáo dục và đạo tạo tổ chức tại trường Tiểu Học Tiểu La, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây là cơ hội để học sinh cả thành phố được giao lưu, trải nghiệm với nhiều cuộc thi như thi sáng tạo Stem, thi các trò chơi kéo co, một số trò chơi nhỏ và đặc biệt là cuộc thi giao lưu các môn học và hoạt động giáo dục. Với sự tham gia nhiệt tình của học sinh khối 4, giáo viên và phụ huynh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt giải nhất giao lưu các môn học và hoạt động giáo dục – khối 4.Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục