Công khai theo thông tư 36

 14/6/2023

       Ngày 14/6/2023 Trường tiểu học Lê Kim Lăng đã công khai theo thông tư 36 về cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023-2024, công khai về thông tin chất lương giáo dục thực tế, thông tin về cơ sở vật chất của trường tiểu học năm học 2023-2024, về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học năm học 2023-2024. Hãy nhấn vào đường Link bên dưới để xem chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1PYq-C8qxMzc8xEfAYXyZmk8VCvWJvq2c/view?usp=sharing

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục