Tết trồng cây

 31/1/2023

       Thực hiện theo công văn chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo Huyện Hòa Vang thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, sáng ngày 31/1/2023 Chi đoàn cùng với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã ra quân phát động Tết trồng cây năm 2023. Qua đây nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; bảo vệ rừng.


Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Tài liệu mới

Mẫu tài liệu đánh giá học sinh bậc ...  (23/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 3  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 2  (18/4/2019)

Giáo án lớp 1 tuần 1  (18/4/2019)

Thông tin giáo dục