Giáo án lớp 1 tuần 1

 18/4/2019

 

                   Môn :       Toán         (Tiết 1)

               Đề bài :  TiÕt häc ®Çu tiªn

I. Mục tiêu:  Sau bài học, hs :

- Nhận biết các việc cần làm trong các tiết học toán.

- Biết được yêu cầu cần đạt trong học tập toán lớp 1.

II. Chuẩn bị :

- Gv : Sách toán lớp 1, bộ đồ dùng học toán.

- HS : Bộ đồ dùng học toán, sgk.

III. Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của  học sinh

1- Hướng dẫn hs sử dụng sách Toán :(10p)

 

- Gv cho hs xem quyển sách toán lớp 1.

- Hs quan sát ...

- Gv yêu cầu hs mở bài Tiết học đầu tiền.

- Hs ...

- Gv giới thiệu sách Toán lớp 1 :

 

Từ bìa đến bài Tiết học đầu tiên, mỗi tiết học có 1 phiếu,

- Hs lắng nghe ...

Tên của bài học đặt ở đầu trang. Mỗi phiếu thường có phần bài học, phần thực hành.

- Hs mở và quan sát từng phần ...

- Gv yêu cầu hs thực hành mở sách, gấp sách.

- Hs thực hiện ...

- Gv : Các em cần mở sách nhẹ nhàng.

- Hs : ...

2- Hướng dẫn hs làm quen với hoạt động học Toán(8p)

 

- Gv yêu cầu hs mở sách bài Tiết học đầu tiên.

- Hs mở sách ...

- Gv yêu cầu hs quan sát và hỏi : Trong tiết học toán có những hoạt động nào ? Bằng cách nào ? Sử dụng những loại đồ dùng học tập nào ?

- Hs : ...

- Gv : Trong học toán thì học cá nhân là quan trọng nhất. Các em cần tự học bài, tự giải bài, tự kiểm tra kết quả theo hướng dẫn của cô.

- Hs lắng nghe ...

              Giải lao.

 

3- Giới thiệu với hs những yêu cầu cần đạt trong học toán :(10p)

 

 

- Gv : Học toán các em sẽ biết : Đếm, đọc số, viết số, biết so sánh hai số, làm tính cộng, trừ. Nhìn hình vẽ nêu được đề toán, nêu được phép tính giải bài toán. Biết đo độ dài, biết được ngày tháng, biết xem lịch, xem các giờ đúng trên mặt đúng hồ.

- Hs lắng nghe ...

Đặc biệt các em sẽ biết cách học tập và làm việc, biết cách suy nghĩ và nêu lên bằng lời ...

 

Muốn học giỏi toán, các em phải đi học chuyên cần, học bài, làm bài đầy đủ, chịu khó suy nghĩ.

 

4- Giới thiệu bộ đồ dùng học toán :(5p)

 

- Gv yêu cầu hs mở bộ đồ dùng học toán.

- Hs :thực hiện

- Gv đưa ra từng đồ dùng và yêu cầu hs nêu tên đồ dùng vừa đưa ra.

- Hs :lắng nghe

- Yêu cầu hs cho biết từng đồ dùng đó dùng để làm gì ?

- Hs : nhận biết

5- Củng cố, dặn dò :(2p)

 

- Bài sau : Nhiều hơn, ít hơn.

 

- Nhận xét tiết học.

 

 

 


 Tài liệu mới hơn
   Giáo án lớp 1 tuần 3

Video hoạt động

Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lớp 3 Tuần 21
Bài giảng trực tuyến môn Tin hoc lơp 4 Tuần 21
Học trực tuyến môn Tin học
Thực hành tiếng Anh ở lớp 18
Thực hành tiếng Anh ở lớp 17
Thực hành tiếng Anh ở lớp 16
Thực hành tiếng Anh ở lớp 15
Thực hành tiếng Anh ở lớp 14
Thực hành tiếng Anh ở lớp 13
Thực hành tiếng Anh ở lớp 12

Tư vấn 24/24

02363.684.082

Thông tin giáo dục